بسم الله الرحمـــن الرحـــيم

Bismillahir rahmanir rahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


 Predavanja i druzenja svake subote  sat vremena pred aksam-namaz.

 

                                        BUJRUM!                                         



Atomuhr
Kalender

Džuma namaz ( جمعة ) se klanja u 13:45 sati

    Učite Kuran sa prevodom

Sve što morate i trebate znati o zekatu

"Onaj ko učini dobro

vidjet će ga"

Sadake e.V.

Nauci, Saznaj, Razonodi se...

Radio I.Z. BiH

Hranite se Ispravno

jedite

H a l a l

Pridruzite nam se  na facebooku