بسم الله الرحمـــن الرحـــيم

Bismillahir rahmanir rahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

Pozivamo vas na predavanja i druzenja svake subote izmedju aksam-namaza i jacije.

 

 BUJRUM! 

                                         

Postovana braco i sestre!

Kur'an za odrasle, cetvtak poslije aksam-namaza.

Bujrum!


Atomuhr
Kalender

Džuma namaz ( جمعة ) se klanja u 13:45 sati

    Učite Kuran sa prevodom

Sve što morate i trebate znati o zekatu

"Onaj ko učini dobro

vidjet će ga"

Sadake e.V.

Nauci, Saznaj, Razonodi se...

Radio I.Z. BiH

Hranite se Ispravno

jedite

H a l a l

Pridruzite nam se  na facebooku