Muhamed a.s., je rekao:

 

“Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!”

 

(Bilježi Buhari)