Mekteb za djecu


"Kada čovjek umre, prestanu mu sevabi stizati, osim u tri slučaja:

trajne sadake, nauke kojom se svijet koristi i dobrog djeteta koje mu dovu čini."

S.A.W.S.